22 219 9090 509 83 48 38 / 24h biuro@albertcar.pl

Warunki wynajmu

1. WYNAJMUJACY zgadza sie wynajac, a NAJEMCA zgadza sie wziac samochód opisany w umowie na warunkach tej umowy 2. NAJEMCA wplaci WYNAJMUJACEMU kaucje (wysokosc kaucji zalezy od marki i modelu samochodu)
Kaucja podlega calkowitemu lub czesciowemu zwrotowi przy rozliczeniu sie z NAJEMCA.
Utrata kaucji lub jej czesci jest uzalezniona od nastepujacych sytuacji:
- kradziez samochodu  calkowita utrata kaucji
- zagubienie kluczyków  1000 zl netto, karty wg cennika w autoryzowanym salonie
- zagubienie dowodu rejestracyjnego  600 zl netto
- drobne uszkodzenia nie przekraczajace 2% wartosci netto  wedlug wyceny rzeczoznawcy
- uszkodzenie samochodu powodujac, ze wartosc naprawy przekracza 2% wartosci netto  calkowita utrata kaucji (wartosc samochodu 55000 netto PLN)
- jezeli samochód zostanie oddany z niepelnym zbiornikiem paliwa to WYNAJMUJACY obciazy NAJEMCE kosztami za brakujace paliwo plus kosztami
serwisowymi 50zl netto
- mycie i czyszczenie wnetrza samochodu 250 zl netto
3. Wynajem powinien zaczac sie i skonczyc w punktach, miejscach i pod adresami wyszczególnionymi przez WYNAJMUJACEGO.
Dostarczenie badz odbiór samochodu poza Warszawa 25zl netto plus 1zl netto za 1km
4. Jezeli NAJEMCA przekroczy 250 km limitu dziennego za kazdy kilometr zobowiazuje sie doplacic 0.25gr netto ( dotyczy wynajmu samochodu ponizej 14 dni )
5. NAJEMCA zobowiazuje sie zwrócic samochód z dowodem rejestracyjnym, kluczykami, narzedziami, oponami, radiem i innymi akcesoriami w
tym samym stanie w jakim wzial samochód (z wyjatkiem typowego zuzycia wynikajacego z eksploatacji),do miejsca i w dniu ustalonym w umowie.
6. Kazde odstepstwo od uzgodnionego terminu powinno byc zaakceptowane przez WYNAJMUJACEGO.
W innym przypadku WYNAJMUJACY jest upowazniony do przejecia samochodu na koszt NAJEMCY i do obciazenia NAJEMCY za dodatkowe
uzywanie samochodu. W przypadku opóznien w zwrocie samochodu powyzej 2 godzin doliczane będzie godzin 100% stawki.
7. NAJEMCA bedzie placil WYNAJMUJACEMU na zadanie wszystkie nalezne koszty, podatek VAT, oraz inne nalezne podatki.
8. Wynajety samochód moze byc prowadzony tylko przez osoby wymienione w umowie.
Samochody wynajete przez firmy  tylko przez zatrudnionych na stale zawodowych kierowców lub inne osoby upowaznione przez firme .
Warunkiem prowadzenia samochodu przez osoby trzecie jest:
- upewnienie sie, ze kierowca posiada wazne prawo jazdy co najmniej 12 miesiecy i ma ukonczone 21 lat (grupa samochodów A i B),
25 lat (dla grupy C i wyzszych)
- poinformowanie kierowcy o warunkach najmu i potwierdzenie ich przez kierowce.
9. Samochód nie moze byc prowadzony przez osoby znajdujace sie pod wplywem alkoholu, narkotyków, srodków
odurzajacych lub leku po zastosowaniu którego zabronione jest kierowanie samochodem.
10. NAJEMCA i kierowca powinni stosowac sie do wszystkich obowiazujacych przepisów dotyczacych wynajmowanych samochodów.
11. Najemcy nie wolno w szczególnosci:
- uczestniczyc w sportach samochodowych
- wyjezdzac samochodem za granice bez pisemnej zgody WYNAJMUJACEGO (blokada na wszystkich granicach)
- przewozic towarów i innych wartosci niezgodnych z prawem RP.
12. Podczas okresu wynajmu NAJEMCA powinien regularnie sprawdzic poziom oleju i wody oraz cisnienie powietrza w kolach.
Nie zastosowanie sie do powyzszego, czyni NAJEMCE winnym za kazda szkode wynikajaca z niedbalstwa. Samochód musi
byc oddany czysty i z pelnym zbiornikiem paliwa w przeciwnym razie NAJEMCA bedzie obciazony za brakujace paliwo i oplata serwisowa jw.
13. W przypadku ewentualnych napraw nalezy skonsultowac sie z najblizsza stacja serwisowa. Kazde naprawy przekraczajace kwote 200 zl wymagaja zgody
WYNAJMUJACEGO.
14. NAJEMCA natychmiast poinformuje o awarii samochodu i nie bedzie go uzywal w przypadku gdy nie bedzie sie nadawal do jazdy.
15. W przypadku wypadku NAJEMCA powinien zawiadomic policje i nalegac aby wypadek lub ewentualne zranienia byly przez policje odnotowane.
WYNAJMUJACY powinien byc niezwlocznie poinformowany o wypadku. Dowody (swiadkowie,slady) powinno byc zabezpieczone , nazwiska i adresy osób
uczestniczacych badz swiadków w wypadku powinny byc spisane. Nalezy zrobic wszystko co pomogloby w ustaleniu przyczyny wypadku i jego chronologii.
NAJEMCA nie powinien dokonywac zadnych dzialan na wlasna reke, nie powinien ustalac sam odpowiedzialnosci za wypadek placac pieniadze celem
ewentualnego zatuszowania sprawy.
16. WYNAJMUJACY nie przejmuje odpowiedzialnosci za opóznienia i straty spowodowane awaria samochodu lub innymi okolicznosciami.
17. Samochód jest ubezpieczony w zakresie Odpowiedzialnosci Cywilnej i Autocasco.
Oplaty ubezpieczeniowe nie obejmuja szkód w przypadku:
- prowadzenia pojazdu bez zezwolenia wynajmujacego
- ucieczka prowadzacego pojazd
- zlozenia nieprawdziwego oswiadczenia co do miejsca, czasu, okolicznosci i przyczyn powstania szkody.
Oplaty ubezpieczeniowe nie obejmuja kradziezy samochodu w przypadku, gdy nie zostana zwrócone WYNAJMUJACEMU
kluczyki lub dokumenty wynajmowanego pojazdu. (Najemca zobowiazany jest do calkowitego pokrycia kosztów samochodu )
18. W oplate za wynajem samochodu wliczone sa: serwis samochodowy, olej.
19. Wszystkie koszta zwiazane z wynajmem zwiazane z wynajmem samochodu podlegaja podatkowi VAT w wysokosci 23%
20. Dodatkowe umowy lub poprawki do umowy najmu wymagaja pisemnej zgody WYNAJMUJACEGO.
21. NAJEMCA zgadza sie na przechowywanie jego danych personalnych w dokumentach WYNAJMUJACEGO. W przypadku nie wywiazania sie z platnosci,
jego dane personalne zostana przeslane do kartoteki osób zastrzezonych.
22 . Wszelkie spory mogace wyniknac w zwiazku z powyzsza umowa winny byc rozpatrywane w Sadzie dla którego siedziba jest siedziba WYNAJMUJACEGO.

Oswiadczam, ze wyrazam zgode na wystawienie faktury VAT bez wymogu zlozenia mojego podpisu.
Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawa z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych
(dz. U. Nr. 133,poz. 883) przez WYNAJMUJACEGO.